Zdravotná starostlivost'

Kompletná všeobecná ambulantná starostlivosť

Preventívne prehliadky

Individuálny prístup

Lekárske prehliadky do zamestnania vstupné, výstupné,periodické,na zbrojný pas, na študijné a iné účely

Konzultácie výsledkov laboratórnych vyšetrení

Návštevy chorých imobilných a bezvládnych doma po ordinačných hodinách

Povinné aj voliteľné očkovania( proti tetanu,žltačke,chrípke...)

Vyšetrenie EKG preventívne aj diagnostické

Objednávanie pacientov na PP bezplatne cez internet alebo telefonicky

Posudzovanie zdravotného stavu vo vzťahu k práci, pre Sociálnu poisťovňu, Úrad práce, alebo iné úrady

Poradenstvo v oblasti sociálnej a posudkovej činnosti

Lekáreň v mieste ambulancie

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH