Preventívna prehliadka

Príďte na preventívnu prehliadku a získate prehľad o Vašom zdravotnom stave a rizikách skôr ako vás prekvapí nejaké vážne ochorenie.
Preventívna prehladka je bezplatná, je hradená z Vášho zdravotného poistenia, v rozsahu stanovenom zákonom.
Zavolajte alebo príďte do ambulancie počas ordinačných hodín a zdravotná sestra Vás objedná na preventívnu prehliadku.

1. Odbery

Laboratórne odbery krvi, moča a u pacientov nad 40 rokov u poisťovne VŠZP a Union a nad 50 rokov u poisťovne Dôvera vyšetrenie stolice na okultné krvácanie

2. Dotazník

Pacient vyplní dotazník a poskytne dôležité údaje o svojom zdravotnom stave z rodinnej, osobnej, pracovnej, sociálnej a alergickej anamnézy ako aj údaje o prekonaných chorobách , operáciách, úrazoch.

3. Zdravotná sestra

Zdravotná sestra Vám zmeria tlak, pulz, výšku, hmotnosť, vypočíta BMI

4. Lekár

Lekár Vás vyšetrí, u pacientov nad 40 rokov urobí EKG priamo na našej ambulancii a vyhodnotí aj výsledky laboratórnych vyšetrení, vykoná diagnostický záver a doporučí v prípade potreby ďaľšie odborné vyšetrenia.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH