Cenník zdravotných výkonov

A. Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:

1. na vedenie motorového vozidla v potrebnom rozsahu20,- €
2. na vedenie motorového vozidla po 60-ke v potrebnom rozsahu20,- €
3. pre držanie a nosenie zbraní,zbrojného pasu v potrebnom rozsahu30,- €
4. pred pobytom v zahraničí,pre let lietadlom ,odvodoch brancov,pred športovou súťažou20,- €
5. pred prácou a štúdiom v zahraničí v potrebnom rozsahu20,- €
6. pred nástupom na špecializačný kurz,odvodoch brancov,pred športovou súťažou20,- €
7. pre štúdium (SOU, SŠ, VŠ)15,- €
8. prehliadka pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiolog. závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného preukazu20,- €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu:

9. preventívna prehliadka (PP) na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP. 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)20,- €
10. vstupná PP v súvislosti s výkonom povolania20,- €
11. periodická PP v súvislosti s výkonom povolania20,- €
12. výstupná PP v súvislosti s výkonom povolania20,- €
13. mimoriadna PP v súvislosti s výkonom povolania20,- €
14. posúdenie spôsobilosti. na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta20,- €
15. PP pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby20,- €

C. Výkony na výslovnú žiadosť pacienta, alebo iného subjektu:

16. odborná konzultácia na žiadosť pacienta každých 10 min5,- €
17. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod20,- €
18. EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta10,- €
19. odbery biologického materiálu,/ krv, moč, výtery/ na žiadosť pacienta, alebo v prípade, že odber neindikoval všeobecný lekár /bez žiadanky5,- €
20. vyšetrenie skrytého krvácania- FOB test na vlastnú žiadosť 7,- €
21. vyšetrenie nekapitovaného pacienta.a cudzinca na vlastnú žiadosť20,- €

D. Administratívne výkony:

22. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely10,- €
23. výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta15,- €
24. vystavenie náhradných tlačív, pri strate a storne PN, pri strate receptu.5,- €
25. vystavenie PN pre EÚ5,- €
26. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie,iné - na žiadosť občana15,- €
27. príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania (nadštandard)10,- €
28. overovanie a kopírovanie nálezov €/1 stranu0.1,- €

E. Výkony pre komerčné poisťovne:

29. správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne20,- €

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH